Opticum ODIN Twin

 

 Dvoutunerový linuxový HD satelitní přijímač s Enigmou2

 

 

 

 

Image:                                                                                    

170112 Odin Twin Open HDF 6.0

170111 Odin Twin Open ATV 6.0

160606_ODIN_Twin_OpenATV_5.3 
popis image                                                        

160602_ODIN_Twin_OpenATV_5.3                                      
popis image                                                                                                                       

Nástroje:   DreamboxEdit                                                    

Aktuální naladění stanic

Návod na instalaci image Enigmy 2